We are green

eTwinning
 
Projekt ma na celu edukację ekologiczną. Kraje współpracające wymieniają się pomysłami i pracami dotyczącymi ekologicznego stylu życia, zagrożonych gatunków zwierząt w każdymi kraju. Projekt ma na celu również zwrócenie uwagi uczniom na możliwe przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom konsumpcyjnego stylu życia i rozwoju technologicznego.