1. slovanský sborník

eTwinning

Activities

 
Projekt podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti a čtenářství žáků základní školy, seznamuje s národními autory sousední slovanské země, podporuje tvůrčí psaní samotných žáků, rozvíjí jejich komunikační schopnosti, obohacuje slovní zásobu. Projekt žáci začnou ve 2. pololetí 7. ročníku a dokončí v 1. pololetí ročníku osmého.