Společne při přípravě mladých odborníků.

eTwinning
 
Cílem projektu je zvýšit kvalitu a přitažlivost odborného vzdělávání a přípravy v regionech partnerských škol, sdílet zkušenosti, technologie a příklady dobré praxe v odborném vzdělávání v elektrotechnických a strojařských oborech. Projekt bude orientovaný na vzdělávání žáků v oblasti automatizovaných systémů řízení a programování CNC strojů.