Je suis comme je suis - portrait d'un jeune Européen

eTwinning
 
Projekt ” Je suis comme je suis”- Jestem jaka/jaki jestem adresowany jest do uczniów, którzy rozpoczęli naukę na poziomie podstawowym i dotyczył będzie życia młodzieży w różnych krajach europejskich (ich wyglądu, charakteru, pokoju, szkoły, mody, czasu wolnego itd.) Le projet ” Je suis comme je suis- portrait d’un jeune Européen”- est adressé aux élèves débutants âgés de 15-16 ans (ou plus) et concerne la vie des jeunes. Leur apparence phisique, caractère, chambre, école, mode, temps libre etc