Bringing Norwegian-Spanish Cultures to Life

eTwinning
 
Begge videregående skoler arbeider i felleskap for å bli kjent med den andre kulturen gjennom å ta opp ulike temaer som fester, tradisjoner, idrett, skolesystemet, miljøet, litteraturen og multikulturalism. Samarbeidet vil munne ut i gjensidige besøk for å bli kjent med kulturen og levemåten i landet til samarbeidspartneren. Kommunikasjonsspråket for de norske elevene er spansk og for de spanske elevene engelsk.