Naše heslo zní: "Každý je v něčem nejlepší!"

eTwinning
 
Celoroční hra pro školní rok 2011/12 motivovaná olympijským rokem. Deset měsíců = deset netradičních disciplín. "Sportovní činnosti" se prolínají i s činnostmi výtvarnými (např. návrh maskota), literárními (básničky, příběhy, povídky). Součastí bude i olympiáda mozků - řešení hlavolamů, hříček, logických hádanek.