Letras Galegas 2011 – Lois Pereiro

eTwinning
 
"I European competition of bookmarks" devoted to the Galician writer Lois Pereiro