Hrdinovia dejín/Heroes of History

eTwinning
 
Motívom projektu je ponúknuť deťom 30 svetových a národných osobností, ktoré zmenili dejiny ľudstva, cez pútavé príbehy o hrdinoch, cez moderné vyučovanie v témach (ktoré predstavuje náš hrdina) s využitím moderných technológií, s medzinárodnou interakciou na zážitkovej úrovni a so spoluprácou na diaľku pri tvorbe výstupov na praktickej úrovni. Počas projektu deti spoznajú 30 významných osobností a veríme, že si spomedzi vyberú aspoň jedného, ktorý im jasnejšie ukáže smer budúcnosti.