Let´s talk about us!

eTwinning
 
Žáci zpracovávají témata, která se jich bezprostředně týkají, např. Moje rodina, Moje škola, Moje země, Můj týden apod. Informace sdílejí a zpracovávají se svým zahraničním partnerem. Témata, na kterých pracují, korespondují s tématy a učivem učebnice, kterou žáci používají, a tímto způsobem doplňují a obohacují výuku. Já Moje země Vánoce Moje město Moje škola Můj týden Komix Maškarní bál