DOTYK STRATENÝCH ČASOV

eTwinning
 
Spoznávaním kultúrneho dedičstva národa viesť k rozvoju pozitívnych postojov k svojmu rodisku, jeho okoliu a celému regiónu, naučiť vážiť si dedičstvo našich predkov. Pomocou prostriedkov IKT zachytenie a spracovanie všetkých aktivít súvisiacich s ich realizáciou. Vytvorením spoločných česko-slovenských zborníkov (pranostík, výt. námetov, …) zhrnutie realizovaných činností a ich následné porovnanie.