Věrozvěstem třetího tisíciletí

eTwinning
 
Projekt prohlubuje vzdělávání studentů nejen po odborné linii, ale současně rozšiřuje i historický obzor. Téma vznik hlaholice má podnítit zájem o samotnou historii, stát se výchozím bodem k tvůrčí práci – stát se novým tvůrcem nového písma. Autoři nových fontů se zároveň stanou designéry – použijí nové znaky ke svému dalšímu sdělení. Prakticky využijí nové písmo k běžné polygrafické praxi (vytvoří plakáty, prospekty, letáky...) Jednotným jmenovatelem pro české a slovenské žáky je společná historie – příchod Konstantina a Metoděje na Moravu a jejich přínos pro vzdělání a kulturu. Písmo, které Konstantin vytvořil, byla tzv. hlaholice (glagolica). Hlavolice je nejstarší slovanské písmo, v tehdejší době tvořilo základ kultury a vzdělanosti Velké Moravy, později se rozšiřuje do dalších slovanských zemí. klíčová slova: hlaholice, tvůrce nového písma, tvroba prospektů, plakátů