Detektívovia v domácnosti

eTwinning
 
V dnešnej dobe nepatrí chémia medzi tie najobľúbenejšie predmety, a preto sme sa spoločne rozhodli, že dokážeme žiakom aj vďaka projektu Detektívovia v domácnosti, že chémia môže byť aj zábavná a hravá. Náš projekt sa týka spracovania jednoduchých pokusov z chémie z oblasti kuchyne. Žiaci oboch našich škôl sa predstavia svojim kamarátom zo zahraničia. Predstavia svoje mesto a školu. Hlavnou činnosťou však budú pokusy, ktoré budú realizovať, a ktoré si spoločnými silami zozbierame, povymieňame a vyskúšame aj nové pokusy. Budeme robiť pokusy z oblasti chémie za pomoci jednotlivých látok, s ktorými sa bežne stretávame v kuchyni. Tieto pokusy spracujú teoreticky, spoznajú ich podstatu a zaznamenajú ich v podobe fotiek a videí. Vymyslia alternatívy a prípadne aj v bežnom živote nájdu podobné reakcie a ich využitie. Prepojenie chémie s bežným životom je to najdôležitejšie čo učitelia chémie môžu a mali by spraviť. Pre žiakov je častokrát chlorid sodný neznámy ale kuchynskú soľ pozná každý. Vykonávanie pokusov je najobľúbenejšou časťou chémie všetkých detí a preto sme sa aj mi sústredili na túto oblasť. Spojili sme preto úsilie dvoch škôl a vytvorili medzinárodné spojenie s cieľom preskúmať kuchyňu z hľadiska chémie.