Krásne spoločné dni v Staňkove

Blog

Príbeh zo spoločných dní v Staňkove

 Ako sme si nevypili ... ani len kávu J

(zážitky zo spoločného eTwinningového stretnutia slovenských a českých žiakov v Staňkove ... a samozrejme, nás, ich vedúcich)
Vrátili sme sa z FAV ČVU v Plzni. Parádne pracovisko, v parádnej budove. Venujú sa niečomu, ako výskumu mozgu. Ale o tom v inej poviedke.
Teda, vystúpili sme z autobusu. Deti sa húfne hrnú do budovy školy. Pre mňa je ešte stále záhadou vyznať sa v labyrinte chodieb, a tak sa držím v hlúčiku ostaných. Prechádzame hlavným vchodom do šatní, a potom do nášho dočasného bydliska, do podkrovia. Prezliecť sa, umyť ruky, a podľa náhleho presunu do jedálne vidíme, ako deti vyhladli.
„Aký je ďalší program?“, pýtajú sa striedavo každého z nás, dospelákov. Tvárime sa tajomne, ale, pravdupovediac, budeme trochu improvizovať. Mali sme v pláne ísť do blízkeho lesíka a zahrať sa nejakú hru, ale je po daždi, a teda v lese asi dosť mokro.
Deti navrhujú spánok, telocvičňu, televízor ... ufff ... a tak im dávame na hodinku oddych. Jasné, že oddych je len pre deti, my budeme usilovne vymýšľať, čo by ich zaujalo. Budeme nadšení, z toho čo vytvoríme a deti nám to potom ošomrú, nech by to bolo čokoľvek ... ale, nevzdávame sa.
Dobre by bolo oboznámiť slovenské deti s mestečkom. Ale na to, aby išli za nami v dvojstupe a vyvaľovali oči na každý dom, či pamätnú tabuľu, sú už veľkí. Teda ako?
„Dáme im plniť nejaké úlohy“, navrhuje Milan. Zažiaria mi očká, to je moja parketa. Ja sa hrám s deťmi na krúžku i mimo neho, na hodinách i mimo nich ... vymýšľam, šifrujem...
V prvom rade ich potrebujeme dokonale pomiešať, aby tie Staňkovecké viedli slovenské. Ľahké, detí je 25, teda päť družstiev po päť detí, vždy dve – tri zo Slovenska. Teraz ešte pozor, aby v každom družstve bolo aspoň jedno priamo zo Staňkova.
Viete, ako to dopadne, keď niečo pripravujú dvaja informatici a dvaja matikári v troch osobách?  Jasne! Nič nebude priamo napísané, všetko bude v šifrách!
A tak s nadšením šifrujeme, kódujeme, zahaľujeme do slovných mrakov....
-          Zájsť na Mestský úrad a pýtať si pečiatku, ako dôkaz, že tam boli,
-          odfotografovať sa pred domom niektorého z detí,
-          zistiť, kto slávny sa v meste narodil a kedy, a doniesť fotografický dôkaz o niečom, čo to dokazuje, (v tomto prípade foto z ulice, ktorá je po ňom pomenovaná, ale na to musia prísť sami)
-          kúpiť v reštaurácii najlacnejší tovar, ktorý dostať iba tam (dohoda s majiteľom reštaurácie) ...
A pre každú skupinu v inom poradí.... Ľahké? ... ale najskôr si to musia rozlúštiť, až potom konať ... tešíme sa, že sme to tak výborne pripravili.
Vyhlasujeme koniec oddychu a nástup pred budovou školy. Rozdeľujeme ich do skupín. Už sa ani nečudujú česko-slovenským tímom, dávno prehliadli náš zámer, aby spolupracovali. Každá skupina dostáva obálku s úlohami a českou desaťkorunáčkou, poučenie, že budú potrebovať mobil... to, že aj čítačku QR kódov sme zatajili ... veď nech si poradia ako vedia ...
Pozeráme na hodiny. Je 14.45. Inštrukcie: do 16.30 splniť úlohy. Komu by sa to náhodou nepodarilo, najneskoršie o 16.45 sa vrátiť.
Pobrali sa... hurá! Posledná skupinka zmizla za rohom. ... a pre nás slastné dve hodinky.
„Poďme k mestskému úradu, uvidíme, ktorá skupina tam bude prvá“, navrhuje Milan ... „... a potom na kávu“, dopĺňa Vladimír. Ideme.... Na úrade nebola ešte žiadna skupina ... oboznamuje nás pani v podateľni. Fajn, oproti je kaviareň, teda, na tú kávu....
Nestačili sme sa ani otočiť, keď počujeme dupot po schodoch. Tu sú! Veselí, vysmiati ... a vraj už plnia tretiu úlohu. Čože? ... za dvadsať minút?  ... veď im to malo vydržať na dve hodiny!
Pred úradom stretáme ďalšie dve skupiny... a tiež majú tri úlohy hotové ...
A tak sa, bez kávy, vraciame do školy, kde nás už pred vchodom čaká jedna zo skupín a ďalšia je už vraj vo vnútri...
Úlohy, ktoré sme, traja dospelí pripravovali vyše hodiny, deti zvládli za 45 minút. S ovisnutým nosom konštatujeme, že sme si nevypili ...  ani len tú kávu.
Náplasťou, a zároveň útechou nám je, že máme také šikovné deti.  J
 
Showing 1 result.