Kde sme prázdninovali

Blog

Prázdniny

 Prežili sme pekné a zaujímavé prázdniny. 

Každý z nás si oddýchol - či uź cestoval, alebo prežil prázdniny doma. Kde sme boli a ako sme prázdninovali ukazuje naše spoločné padlety

 

 

Showing 1 result.

Forum

Category Categories Threads Posts  
Showing 0 results.