Blog

petition for saving bees

             Dear friends, 

 here is a link where you can sign the petition for saving bees and protect them of extinction.

http://avaaz.org/en/save_the_bees_global/?cgZISdb

    Love: Irena

Bee

 Slovakia ongoing research to help allergic people through breathing air directly from the bee hive. Adults and children are those dýchanie appreciate that they feel better, better their breath, they have typical symptoms of allergies. It's great that bee air can help. We should therefore protect your bees!

Pohybová hra Na včielky a úle
Milé deti, najmä tie mladšie,
zahrajte sa pohybovú hru, ktorú sa naše deti (5-6 ročné) veľmi radi hrajú.
Vytvorte si 2 skupiny. Jedna  skupina budú včielky a druhá úle. Detí - úľov bude o 1 menej ako včielok. Deti - úle sa chytia za ruky do kruhu a rozkročia nohy, čím vytvoria vchod do úľa. Počas hudby deti -  včielky lietajú po miestnosti, sadajú si na rozložené kvietky. Keď hudba prestane hrať, deti - včielky vletia do úľa (medzi rozkročené nohy detí - úle). Včielka, ktorej  nezvýšil úľ, ide si oddýchnuť. Zároveň vyčítankou odíde aj dieťa - z úľa, čím je opäť o jeden úľ menej ako včeličiek. Hra končí, keď zostane jeden úľ a jedna najšikovnejšia včielka.
Naše deti pri hre využili aj samostatne vyrobené včielky.
 
ittle children, especially younger ones, 
motion game play is that our children (5-6 years old) really love to play. 
Create 2 groups. One group will be bees and other hives. Children - the hives will be less than 1 včielok. Children - hives grabbed hands in a circle and straddle legs, thus creating the entrance to the hive. During the music kids - bees flying around the room, they ask you to spread flowers. When the music stops playing, children - bees flew into the hive (between the legs astride children - hives). Bee, which resulted hive, it comes to rest. At the same time the baby is coming rhymes - of the hive, which is again one less than včeličiek hive. The game ends when one left and one hive bee easiest to use.
Our children at play used separately produced bees.
 

 

Včielka moja priateľka

 

Aktivity, ktoré som robila s 5 - 6 ročnými deťmi v materskej škole:

- čítala som deťom príbehy o včielkach, 

- pozerali sme videá , obrázky na internete,

- pozorovali sme včielky v prírode,

- rozprávali sme sa o nich, o význame ich ochrany,

- spoločne sme tvorili plagát na ochranu včeličiek,

- vyrábali sme včielky, deti z odpadového materiálu, ja som kráľovnú včiel ušila z látky,

- vyrobené včielky využili pri hrách - pohybovej hre: Na včielky a úle,

- deti stavali domčeky - úle zo stavebníc,

- vyrobila som deťom pracovný list, ktorý si vyplnili a vymaľovali,

- naučili sa piesne a básne o včielkach,

Týmito aktivitami si deti osvojujú kladný vzťah ku včielkam, prírode a ochrane.

Teším sa na ďalšie aktivity s deťmi.

Včielky moje priateľky

 

Je úžasný projekt,  ktorý zaujal aj 5 ročné deti. So záujmom počúvajú rozprávanie, príbehy, básne, piesne o včielkach. Spoznávajú ich život, zapájajú sa do diskusie, vyjadrujú svoje názory, skúsenosti a poznatky o nich.

So záujmom si pozerajú o včielkach videá na internete, ale aj priamo v prírode pozorujú včielky ako lietajú z kvietka na kvietok, aké majú žlté nožičky od peľu.

S radosťou sa zapájajú do rôznych činností, týkajúcich sa včeličiek. Hravou formou si deti uvedomujú význam včielok pre ľudí, že je potrebná ich ochrana, aj ochrana celej prírody pre ľudstvo.

Have a look this website

 

 www.hivessavelives.com/_about.asp

bee my friend - Bulgaria

Friends from Bulgaria.

bee my friend - Bulgaria
Bee me friend eTwinning on PhotoPeach
Bulgaria
Bee my friend an eTwinning project on PhotoPeach
bee my friend - Bulgaria

 


Greetings from Bulgaria.
 
Bee my friend on PhotoPeach
Save the bees

 Hi bee-lovers

I found a website about bees. Have a look.

You may like it.

www.buzzaboutbees.net/save.the.bees.html

Project is ready, so let's start!

Dear friends,

 

I have created and organised all the project activities described in our project plan. If you want to read the instruction to each of them, please enter the Project Activities section. You will find there a place to introduce yourself, too. To make your pupils curious about the project, you can show them the introduction written by the Queen of the Bees - she will be our guide over the project.

 

I hope you will have a lot of fun while working on this project and I can't wait to see all your amazing works here.

 

Love from Poland,

Monika and eTwinners

 

PS. Emilia, thank you and your students for completing the Padlet walls - great job! :)

Hello!

 Hello, my dear friends!

 

My pupils and I are ready to participate in this project. I am waiting for the project activities.
Showing 13 results.