Blog

It was very funny (Lithuania)

Klaipeda students self-expression centre
 
Violeta Cumak
 
We visited factory, which produce candies - International Confectionery Corporation ROSHEN - one of the largest European manufacturers of confectionery products.
 
Staff of the factory told to us about confectioner profession and taught us how to make candies. We had possibility to make own lollipop and to dedicate it to brother, sister or to mom.
  
There is a highest hygiene level at the factory.
 
So, we had to wear special clothes, shoes, gloves and caps. It was very funny.

 

 

 

Spring Wishes!! (Lithuania)

Spring Wishes!! Easter Eggs

  

 

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija (Lithuania)

Spring flowers (Lithuania)

Spring flowers

 

 

Gargždų „Minijos“ progimnazija (Lithuania)

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija (Lithuania)

The Star Of Bethlehem

 

Gargždų „Minijos“ progimnazija (Lithuania)

Christmas tree and gifts

 

Klaipeda students self-expression centre LITHUANIA

We wish you a Merry Christmas!

 

Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ (Lithuania)

Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ (Lithuania)

 

Pasaulyje yra daugybė skirtingų žmonių profesijų su kuriomis vaikai susiduria kiekvieną dieną socialinėje aplinkoje. Dauguma vaikų turi tik preliminarias žinias apie žmonių profesijas ir tėvelių darbą. Labai svarbu ikimokykliniame amžiuje kuo ankščiau vaikus supažindinti su įvairiomis profesijomis, suteikti vaikams žinių apie karjeros galimybes savo aplinkoje, o vėliau ir natūralioje darbinėje veikloje. Vaikams taip pat įdomu sužinoti, ką jų tėveliai dirba ir kaip atrodo tėvelių darbo vieta. Projektas suteikė galimybę plėtoti ugdytinių socialinę ir pažintinę kompetencijas, palaikyti ir skatinti vaikų natūralų domėjimąsi tėvelių profesijomis.

 

 

 

Vaikai sužinojo tėvų profesinės veiklos reikalingumą, naudą šeimai ir visuomenei. Susipažino su profesijų įvairove, gavo  informacijos apie tam tikras profesijas, o tai bus svarbu ateityje, renkantis karjeros kryptį.  Bendraudami su tėveliais patyrė daug teigiamų įspūdžių ir emocijų. Praturtino patirtį apie žmogaus sukurtų daiktų pasaulį. Susipažinimas su profesijomis padės formuotis vaikų supratimui apie jų interesus, vertybes, gebėjimus.

 

   

 

DALYVIAI: Vaikai, tėveliai, pedagogai, auklėtoja metodininkė Vida Ščelienė, dailės būrelio vadovė Diana Jarutienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Alė Šimaitienė

 

     

Klaipeda students self-expression centre (Violeta Cumak)

Klaipeda students self-expression centre (Violeta Cumak)

Profesijų diagrama TOP

 

Students Profession Tree (Klaipedos r. Lithuania)

 

Džiaugiamės Klaipėdos raj. Moksleivių Profesijų Medžiais.


We are happy to have Klaipėdos district students profession trees.

 

  

 

Visus 2013/2014 mokslo metus Klaipėdos raj. informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio susitikimuose, konkursuose, seminaruose, dalykinės metodikos  aptarimuose buvo kalbama apie eTwinning projektinės veiklos svarbą, projekto metodo taikymą, dalykų integraciją.  

Tik savo pavyzdžiu gali sudominti kolegas. Pavyko į projektą „Students professions tree“ įtraukti  7 rajono mokyklas, 31 pedagogą.

Lietuvos mokytojai taip pat įsitraukė į eTwinning veiklą. Prie projekto prisijungė 15 mokyklų partnerių su didžiuliu būriu pedagogų.

Bendrai projekte dalyvauja 7 šalys partnierės (Lietuva, Bulgarija, Ukraina, Turkija, Armėnija, Rumunija, Lenkija).

Vykdomų, eTwinning programos sklaidos, seminarų metu, sėkmingai taikomas projekto metodas parodė, kad ši eTwinning projektinė veikla yra pavykusi.

 

All the 2013/2014 school year, Klaipeda region information technology teachers methodological meetings, competitions, seminars, business methodology discussions focused on the importance of eTwinning project, the project’s activity importance, subject integration.

Only by your own example, you can attract colleagues. Project "Students professions tree"  includes seven district schools, 31 educators.

Lithuanian teachers are also involved in eTwinning. 15 school partners accompanied by many teachers joined the activity.

All in all, the project involves 7 countries from: Lithuania, Bulgaria, Ukraine, Turkey, Armenia, Romania, Poland.

eTwinning program dissemination at the seminars, successfully applied project approach showed that the eTwinning project work is valuable.

 

Filmmaker profession (Lithuania)

 

Projektas „Mokausi iš kino“Spausdinti

 The project "Learning from the film" 

The school was visited by the project "Learning from the film" Cinema Workshop. Two young directors was teaching a group of 8b and 8c grade students the secrets of making the film. After completing a brief introduction to the film-making process, the students chose the desired film career (director, actor, painter) themselves wrote the script, filmed, voiced. When creating own home videos, students assumed the same responsibility as theater stages, faced with the same difficulties as in the real cinema. However, with the help of the workshop leaders, students have coped with the task and created two fun schoolgirl movie. To your attention, we present 8th grade moviecalled "Rookie selection“.
 
Mokykloje viešėjo projekto „Mokausi iš kino“ kino dirbtuvės. Dvi jaunos režisierės mokė grupę 8b ir 8c klasės mokinių filmo kūrimo paslapčių. Išklausę trumpą įvadą apie filmo kūrimo procesą, mokiniai pasirinko norimą kino profesiją (režisieriaus, operatoriaus, aktoriaus, dailininko),  patys rašė scenarijų, filmavo, įgarsino. Kurdami savo filmus, mokiniai prisiėmė tą pačią atsakomybę ir praktiškai išbandė tuos pačius kino etapus, susidūrė su tais pačiais sunkumais kaip ir tikrame kine. Tačiau padedami dirbtuvių vadovių, puikiai susidorojo su užduotimi ir sukūrė du smagius moksleiviškus filmukus. Jūsų dėmesiui pristatome 8d klasės filmuką „Naujoko pasirinkimas“.  

 

Profession tree (Lithuania)

Kauno r. Garliavos Jonučių vidurinė mokykla (Laima Gaižutienė)

 

  

Profession tree (Lithuania)

Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla (Nomeda Urbonavičienė)

 

Universalusis adresas (URL): https://sites.google.com/site/projektasetwinning/

 

 

    

 

Moksleivių profesijų medis 2 ir 3 klasės

 

youtu.be/jXw2VWn1Ws4

Klaipėdos raj. Pašlūžmio mokykla-daugiafunkcis centras.

Moksleivių Profesijų medis 1 ir 4 klasės

 

youtu.be/z5Oz32b5FmQ

Klaipėdos ra j.   Pašlužmio mokykla-daugiafunkcis centras. 

School Teachers Professions Tree. Seminar (Kaunas, Lithuania)

seminar

 

  

preview35 pieceseminaras kaunas

eTwinning Awards (Lithuania)

Project „Students Professions Tree“

  

Skills tree

   

Movie of a lifetime

   

Manuscript (Lithuania)

5 class Manuscript

 

 

School Teachers Professions Tree. Seminar (Lapiai, Lithuania)

seminar

 

   

   

 

Showing 1 - 20 of 88 results.
Items per page
Page of 5