SLOVENIA

Blog

World Health Day

We celebrated World Health Day today. We focused on mental health and spending quality time outdoor.

Meeting number 7 in Lyon

Meeting number 7 in Lyon

Toothbrushes in India 2

Photos and news on www.pialiashar.org:

31.3.

We received a great surprise from the students of Anton Tomaz Linhart Elementary School in Radovljica, who sent us two large packages of toothbrushes and combs as well as some sweet treats packed in between the essentials. A special thanks to class 4A and their teacher Maja, who organized this very friendly and encouraging gesture. We hope that we'll continue to get to know each other better and develop even closer ties as our students exchange drawings and letters.

Toothbrushes in India

Our pupils collected toothbrushes, combs and hairbrushes for their peers in Piali Ashar Alo school in India.

GivingSharingHelping feels great! Do check the gallery!

 

Erasmus+ 2015

We applied for Erasmus+ KA1 grant this year again. Keep your fingers crossed! :-) Good luck to all of you who applied too!

Greetings from Slovenian Team

 

School's new internet site

Our school's got a new internet site:

 

www.os-atl.si/

Meeting number 6 in St-Pierre, Reunion

Meeting number 6 in St-Pierre, Reunion

Meeting number 5 in Salerno, Italy

Healthy Picnicers met again.

This time in Salerno in Italy.

As always, we had a great opportunity to get to know a new school, its pupils and teachers,

we participated in two school shows and observed various lessons,

we experienced local traditions, food and drinks,

we explored the culture,

did some sightseeing,

learnt a few Italian words,

shared examples of good practice,

shared ideas,

made new plans for the future,

evaluated the ongoing activities ....


Children from Croatia and France met new friends and stayed with Italian families.

 


Traditionally, since the first meeting in Vienna, our meeting in Salerno started  with international breakfast.

Partners also shared presents, greetings and good wishes from pupils and teams from their homeschools.

 

At 1st Circolo Didattico „G.Vicinanze" school the pupils, teahcers and the headmaster were waiting for the partners and had prepared a welcome show.

Next, the partners were taken to a tour around the school to go to classes, talk to the teachers and share ideas. Lots of posters and handicraft of various Comeniuse projects were exhibited on the walls of the corridors and classrooms.


At the beginning of the next day the group of teachers and pupils were taken to Amalfi by a boat. There we had a study visit to paper museum and local church.

After returning to Amalfi, the project meeting took place.


 

   Day 4 started with a departure with pupils to Paestum, a historical picturesque and very beautiful place near Salerno.  First we visited a buffalo farm with a mini mozzarella factory .  After the visit two workshops for students and teachers were organised by the Italian teams:
  1. restoration workshop with a worksheet to be filled in with answers about the items.
  2. a handicraft workshop of old scarving and paintings found on Greek temples at Paestum.

After lunch we  were taken to a tour to visit Greek temples and a museum.

The day ended with a Mediterranean party held at parents' house by an ancient Roman aqueduct! What a lovely place and what a surprise!! An evening to remember!!The final project day started with a visiti to Pompei. A guide again showed around the historical site and shared facts and figures from the history.

After returning to Salerno another project meeting took place where final issues were discussed and shared.

New activities to be done, new challenges ... STEP BY STEP!

 

Best wishes and a healthy picnic to all of you!!

 

The team from Slovenia

 

Opis naše šole za šolsko leto 2014/2015

Osnovna šola A. T. Linharta Radovljica izvaja osnovno izobraževanje splošnega tipa, pripravo šolske prehrane za učence, organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev. Ima dve podružnici, PŠ Mošnje in PŠ Ljubno, skupaj 848 učencev. Nahaja se na obrobju Radovljice, na urbano-ruralnem območju, ob hribu in gozdu, kjer se učenci lahko učijo tudi na prostem. Na dvorišču in bližnjem atletskem stadionu imajo veliko možnosti za športne dejavnosti, igro, učenje na prostem ter pridobivanje in izboljšavo raznih veščin. Leta 2011 je šola uredila otroško igrišče z igrali in peskovnikom. Redno sodelujemo s sosednjo OŠ A. Janše, šolo z nižjim izobrazbenim standardom. Vedno več učencev prihaja iz socialno šibkejšega okolja, predvsem zaradi gospodarske krize. Šolski sklad, ki ga vodijo predstavniki šole in staršev, skrbi za pomoč nepriviligiranim otrokom in sponzorira nekatere nadstandardne dejavnosti ter tako preprečuje socialno ekskluzijo. Na šoli so tudi učenci, ki prihajajo iz drugih kultur in držav, npr. otroci iz Argentine, Rusije, Kosova, Albanije in bivših jugoslovanskih republik. Večina je socialnih, ekonomskih ali političnih migrantov. Izvajamo zgodnje učenje angleščine že za učence od 1. razreda dalje. Učenje angleščine od 1.-3. razreda je nadstandardni program; financirajo ga starši. Šola organizira tudi učenje nemščine za mlajše učence, otroci pa se lahko učijo tudi francoščino, španščino in kitajščino. Učenci lahko izbirajo med številnimi izbirnimi predmeti. Veliko učencev je vključenih v izbirne predmete s področja športa, kar je zelo pomembno z vidika razvijanja gibalnih spretnosti in zdravih navad, ter tudi v naravoslovne izbirne predmete. Vsi učenci šole so vključeni v računalniško opismenjevanje. IKT je vpeljan v pouk sistematično, učenci pa imajo tudi možnost uporabljati računalniško učilnico pod mentorstvom. V IKT se lahko izpopolnjujejo tudi v okviru izbirnih predmetov. Za razvijanje različnih interesov otrok šola izvaja interesne dejavnosti, ki jih vodijo učitelji in zunanji sodelavci. Vključeni smo v različne mednarodne projekte, sodelujemo s šolami v EU in širše ter organiziramo različne tabore in šole v naravi, ki dodatno bogatijo VI delo. Vključeni smo v mrežo Zdravih šol, program Zdrav življenjski slog ter Shemo šolskega sadja in zelenjave. Šolska kuhinja za učence dnevno pripravi do 4 obroke. Učenci se pod vodstvom učiteljev udeležujejo različnih regijskih in državnih tekmovanj, na katerih so zelo uspešni. Sodelujejo tudi na raznih likovnih in literarnih natečajih ter tekmovanjih za slov. in angl. bralno značko. Uspehe nizajo tudi na športnem področju. Spremljamo in spodbujamo otroke, ki so evidentirani kot potencialno nadarjeni, vključeni so v posebni program, ki ga vodi šolska psihologinja. Takih učencev je 120. Za učence, ki presegajo standarde znanja, organiziramo dodatni pouk, dopolnilni pouk pa je organiziran za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Slednjega obiskuje 248 učencev na predmetni in 76 na razredni stopnji in mnogi odpravijo osnovne pomanjkljivosti v znanju, razvijejo delovne navade in se navajajo na uspešnejše metode učenja. Poleg tega so nekateri učenci deležni še posebne specialno pedagoške obravnave. V spec. pedagoško pomoč je v tem šolskem letu vključenih več kot 45 učencev, ki delajo po posebnih individualiziranih programih. V lanskem šolskem letu štirje učenci niso uspešno zaključili razreda, torej osipa na naši šoli skorajda ni, a se zavedamo, da moramo učence pripraviti za nadaljnje šolanje z dvigom kompetenc ter trajno motivacijo. Dolgoročni cilji iz zastavljenega programa dela in razvoja, t.j. področnih strategij in nacionalnih programov so spodbujati dobre medsebojne odnose med učenci, učitelji in starši; povečati sodelovanje v različnih projektih, s povezovanjem med šolami v in izven Slovenije; povečati mednarodno sodelovanje in internacionalizacijo šole; zagotoviti ustrezne prostorske pogoje učencem in učiteljem; nuditi učencem bogastvo izkušenj in spodbujati oblikovanje pozitivne samopodobe v zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju; zagotavljati varno izobraževanje v šoli, kjer se prepletata teorija in praksa. Prizadevamo si za izboljšanje ključnih kompetenc in veščin vseh zaposlenih na šoli ter naših učencev. Vključeni smo v različne dobrodelne dejavnosti, kot so obiskovanje doma starostnikov, zbiranje šolskih potrebščin, igrač, oblačil… za otroke iz socialno ogroženih družin. Organiziramo dobrodelne koncerte in bazarje. Stremimo k temu, da učence ozaveščamo o pomembnosti vseživljenjskega učenja, zdravega življenjskega sloga (prehrana, gibanje, odnos do sebe - samopodoba in samozavest ter medosebni odnosi) ter skrbi za okolje. Naši zaposleni se redno izobražujejo na internih izobraževanjih, izobraževanjih, ki jih organizira ZRSŠ, na svojih strokovnih področjih, IKT-ju, tujih jezikih …tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

Hurray - we made it!

Hurray!


We made it!!

Here are the results of the Erasmus plus KA1 (KA1 101) for 2014:

 

http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2014/04/Sklep-KA101-2014.pdf

 

 

Meeting in Zagreb

MEETING IN ZAGREB from 21st to 25th May 2014

 

From 21st to 25th May 2014 there was a meeting of partner schools of the Comenius project Healthy P.I.C.N.I.C. Members of the Slovenian team Maja Tolo, Urša Kavar, Anita Hrovat and the headmistress Zlata Rejc participated in the meeting, together with four students: Ema Kozel Tomše, Luka Miličić Eržen, Maruša Kristan and Nina Bertoncelj.

 

Wednesday, 21st May

- ARRIVAL TO ZAGREB at 5.30 pm

- a warm welcome of our students by their peers and their parents

- settling of the teachers at HOSTEL SHAPPY

 

 

Thursday, 22nd May

- 7.30 am – international breakfast at the hostel

- at 9 am a welcome reception at Ivan Gundulić Primary School in Zagreb

- a song by hosting students – 'Moj očka ima konjička dva' ('My daddy has two ponies')

- a tour of the school

- students' participation in different workshops – art, music, mathematics, crafts, …

 

Teachers – presentation of the school, the country, guidelines for further activities

- lunch time

- in the afternoon a guided tour of Zagreb (teachers, visiting students)

- at 6 pm – performance of guests at Dom Hrvatske vojske (Croatian Army Centre)

 

Friday, 23rd May

- at 7 am. – a whole day trip to Plitvice – teachers, students

 

 Sunday, 24th May

- a picnic at the Bundek Lake

- Mayor Milan Bandić, sponsor of the picnic (bouquets for all the teachers)

- competition – old games

- our students parents' participation at the picnic

- in the evening – street performance Tajne Griča (The Secrets of the Hill)

 

Sunday, 25th May

- socialising with teachers from partner schools

- exchange of opinions

- students – socialising with surrogate families

- departure at 12.35

 

 FURTHER ACTIVITIES

-          a calender

-          a book containig descriptions of old games

-          a book of recipes (12 from each country)

-          questions for peers

-          posters

-          a dictionary,

        updating Twinspace, e-twinning, web pages

 

 

Thank you "Gundulići" for such a great time!!!!

 

Opis naše šole
OŠ A. T. Linharta Radovljica izvaja osnovno izobraževanje splošnega tipa, pripravo šolske prehrane za učence, organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev. Ima dve podružnici, PŠ Mošnje in PŠ Ljubno, skupaj pa več kot 750 učencev. Nahaja se na obrobju Radovljice, na urbano-ruralnem območju, ob hribu in gozdu, kjer se učenci lahko učijo tudi na prostem. Na dvorišču in bližnjem atletskem stadionu imajo veliko možnosti za športne dejavnosti, igro, učenje na prostem ter pridobivanje in izboljšavo raznih veščin. Leta 2011 je šola uredila otroško igrišče z igrali in peskovnikom. Redno sodelujemo s sosednjo OŠ A. Janše, šolo z nižjim izobrazbenim standardom. Spremljamo in spodbujamo otroke, ki so evidentirani kot potencialno nadarjeni, vključeni so v posebni program, ki ga vodi šolska psihologinja. Takih učencev je čez 120. Vedno več učencev prihaja iz socialno šibkejšega okolja, predvsem zaradi gospodarske krize. Šolski sklad, ki ga vodijo predstavniki šole in staršev, skrbi za pomoč nepriviligiranim otrokom in sponzorira nekatere nadstandardne dejavnosti ter na ta način prepreči socialno ekskluzijo. Na šoli so tudi učenci, ki prihajajo iz drugih kultur in držav, npr. romski otroci, otroci iz Argentine, Kitajske, Rusije, Kosova, Albanije, bivših jugoslovanskih republik. Večina je socialnih, ekonomskih ali političnih migrantov. Izvajamo zgodnje učenje tujega jezika (angleščine) že za učence od 1. razr. dalje. Učenje angleščine od 1.-3. razreda je nadstandardni program; financirajo ga starši. Organiziramo tudi učenje nemščine za mlajše učence, otroci pa se lahko učijo tudi francosko in špansko. Imamo bogato ponudbo izbirnih predmetov. Veliko učencev je vključenih v izbirne predmete s področja športa, kar je zelo pomembno z vidika razvijanja gibalnih spretnosti in zdravih navad, ter tudi v naravoslovne izbirne predmete. Vsi učenci od 1. - 9. razreda so vključeni v računaln. opismenjevanje. Učitelji vpeljujejo v pouk IKT sistematično, učenci pa imajo tudi možnost uporabljati računalniško učilnico pod mentorstvom. V IKT se lahko izpopolnjujejo tudi v okviru izbirnih predmetov. Za razvijanje različnih interesov otrok izvaja šola interesne dejavnosti, ki jih vodijo učitelji in zunanji sodelavci. Vključeni smo v različne mednarodne projekte, sodelujemo s šolami v EU in širše ter organiziramo različne tabore in šole v naravi, ki dodatno bogatijo VI delo. Vključeni smo v mrežo Zdravih šol, program Zdrav življenjski slog ter Shemo šolskega sadja in zelenjave. Šolska kuhinja za učence dnevno pripravi do 4 obroke. Učenci se pod vodstvom učiteljev udeležujejo različnih regijskih in državnih tekmovanj, na katerih so zelo uspešni, ter sodelujejo na raznih likovnih in literarnih natečajih ter tekmovanjih za slov. in angl. bralno značko. Naši učenci nizajo uspehe tudi na športnem področju; zelo uspešni so zlasti v atletiki, košarki, rokometu, odbojki. Za učence, ki presegajo standarde znanja, organiziramo dodatni pouk, dopolnilni pouk pa organiziramo za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Slednjega obiskuje več kot 350 otrok in mnogi odpravijo osnovne pomanjkljivosti v znanju, razvijajo delovne navade in se navajajo na uspešnejše metode učenja. Poleg tega so nekateri učenci deležni še posebne specialno pedagoške obravnave. V spec. pedagoško pomoč je v tem šolskem letu vključenih več kot 50 učencev, ki delajo po posebnih individualiziranih programih. Vsi učenci razen dveh so uspešno zaključili razred. Osipa na naši šoli skorajda ni, a se zavedamo, da moramo učence pripraviti za nadaljnje šolanje z dvigom kompetenc ter trajno motivacijo. Dolgoročni cilji iz zastavljenega programa dela in razvoja, t.j. področnih strategij in nacionalnih programov so spodbujati dobre medsebojne odnose med učenci, učitelji in starši; povečati sodelovanje v različnih projektih, s povezovanjem med šolami v in izven Slovenije; povečati mednarodno sodelovanje in internacionalizacijo šole; zagotoviti ustrezne prostorske pogoje učencem in učiteljem; nuditi učencem bogastvo izkušenj in spodbujati oblikovanje pozitivne samopodobe v zdravem, varnem in ustvarjalnem okolju; zagotavljati varno izobraževanje v šoli, kjer se prepletata teorija in praksa. Prizadevamo si za izboljšanje ključnih kompetenc in veščin vseh zaposlenih na šoli ter naših učencev. Vključeni smo v različne dobrodelne dejavnosti, kot so obiskovanje doma starostnikov, zbiranje šolskih potrebščin, 
igrač, oblačil … za otroke iz socialno ogroženih družin. Organiziramo dobrodelne koncerte in bazarje. Stremimo k temu, da učence ozaveščamo o pomembnosti vseživljenjskega učenja, zdravega življenjskega sloga (prehrana, gibanje, odnos do sebe => samopodoba in samozavest ter medosebni odnosi) ter ekološki ozaveščenosti. Naši zaposleni se redno izobražujejo na internih izobraževanjih, izobraževanjih, ki jih organizira ZRSŠ, na svojih strokovnih področjih, IKT-ju, tujih jezikih …ter tudi v tujini (VŽU, Pestalozzi, Študijski obiski).
Healthy P.I.C.N.I.C. meeting in Lisbon


HEALTHY P.I.C.N.I.C 3rd meeting

 

Portugal, Lisbon

25-29 March 2014

Meeting in Tallin, Estonia

MEETING IN ESTONIA

14-18 January 2014

Meeting in Vienna

13th to 17th October 2013

 

 

Wecome

Welcome to the sunny side of the TwinSpace!

 

In the project "Healthy P.I.C.N.I.C.", Slovenia is represented by primary school Anton Tomaž Linhart Radovljica, a primary school in Radovljica, about 50 kilometres from Ljubljana.

 

Curious who we are, what we do? You want to get to know our school? Take some time and just browse through this section. We´ve already started uploading photos and presentations, as well as editing our WIKI pages ...and we're almost ready with our school blog.

 

We are absolute beginners here on TwinSpace...but we're trying to do our best.

Showing 16 results.

File archive


Showing 15 results.
Showing 15 results.

Wiki

FrontPage

 

 

PROJECT

»HEALTHY P.I.C.N.I.C.«

 

 

»Healthy PICNIC (Positive, Intercultural Competent, Noble, Imaginative Children)«
What's in the name of the project?
H E A L T H Y
healthy lifestyle (food, sports, good relationship, selfasteem, selfawerness, environmentaly friendly …)
P
POSITIVE
Positive attitudes, good mood, good will, confident, decisive
I
INTERCULTURAL(LY)
COMPETENT*
Intercultural knowledge, attitudes and skills (communication skills, ability to manage conflicts, comprehensive cultural knowledge, valuing of cultural diversity, tolerating ambiguity), constructive interactions, empathy, cultural rules and ability to avoid breaking them, selfevaluation, openminded …
C
N
NOBLE
Helping , big-hearted, compassionate, giving, gracious, generous
I
IMAGINATIVE
creative, inventive, artistic, visionary, skillful
C
CHILDREN
Children
 
P I C N I C =
good company, nature, friends, food, playing, joy, talking, sharing, having fun, sun …

 

 

Participating schools:

 

1.           OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, Radovljica, Slovenia,

2.           Ecole élémentaire d'application Aveyron, Lyon, France,

3.           Öffentliche Volksschule Rötzergasse, Vienna, Austria,

4.           OŠ Ivana Gundulića, Zagreb, Croatia,

5.           Tallinna Ühisgümnaasium, Tallinn, Estonia,

6.           Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres, Lisbon, Portugal

7.           1° Circolo Didattico »G. Vicinanza« Salerno, Salerno, Italy,

8.          COLLEGE PRIVE LA SALLE SAINT-CHARLES, Saint-Pierre CEDEX, Réunion, France

 

SUMMARY:

The project aims at developing sustainable healthy lifestyle and various skills and competences

(communicative, language, ICT, learning to learn, cultural awareness and expression, intercultural

competences, sense of initiative, ability to manage information, metakognitiv ability). Pupils will learn

about healthy lifestyle, their own and other cultures, improve their English, raise interest in other foreign

languages, meet people from other cultures, share their knowledge/experience with other participants.

Being aware that they represent a European country, their own culture and also European community

and its diversity will result in their better self-esteem and have a positive effect on awareness of

importance of living in a healthy way and being interculturally competent as well as putting theory into

practice. Parents, members of local communities and various organizations will take part in the project,

too. Teachers will get to know other school systems, exchange experiences, examples of good

practise, teaching methods/materials which will represent an important step in their professional

development. They will develop skills in managing projects, communication, planning different activities;

acquire further knowledge concerning relevant topics; deepen their relationships with colleagues/pupils

/parents/members of local community. The project reduces the risk of rejecting the European values by

young people and members of the community through collaboration among European countries. It offers

a chance to increase the role of community in schools' lives, developing collaboration relationships and

future initiatives. A sustainable action plan for achiving sustainable changes and developement

concerning the relevant topics will be produced by all partner schools.

0 Attachments
1860 Views