Veľkonočné pozdravy

Blog

Blogs »
pozdrav

K Veľkej noci si ľudia navzájom posielajú pozdravy. Pozdrav určite poteší. Ten, ktorý je vlastnoručne vyrobený, poteší adresáta a odosielateľ pociťuje radosť, že môže niekoho obdarovať, hoci len maličkosťou. Deti sa tešia, aj keď sa obávajú, či sa bude kamarátom z partnerskej školy páčiť.

Previous Next

  • Comments