Zvyky a tradície

Blog

oblievačka a šibačka

Dievčatá sa pred oblievačmi schovávajú. Ale majú to márne!!! Chlapci ich nájdu a oblejú ich vedrom plným vody, prípadne vodnou pištoľou a vyšibú ich korbáčom. Niektorá dievčina sa vykúpe aj vo vani. Dievčatá ich pohostia, uviažu na korbáč stuhy a obdarujú vajíčkom či inou sladkosťou.

Showing 1 result.