RECURSOS

 

Resumo de ferramentas do TwinSpace:

 

Web content display: para amosar texto con formato, imaxes, ligazóns a documentos internos ou externos, embeber vídeos, Prezi, enquisas, etc.

 

Document library: para crear carpetas e subir ficheiros de calquera tipo (DOC, ODT, PDF, TXT e mesmo imaxes, etc).

 

Image gallery: para crear carpetas e subir imaxes en calquera formato (JPG, BMP, PNG, etc).

 

Blog: para publicar mensaxes á vista de todos os participantes, permitindo comentarios.

 

Message board: foros para publicar fíos de conversa con posts encadeados, só visibles para os usuarios do TwinSpace.

 

Wiki: para crear textos de forma colaborativa, coa posibilidade de crear páxinas fillas e reverter os cambios.

 

 

Ferramentas externas:

 

SpicyNodes

WallWisher TitanPad

RichChartLive

Prezi Liveshare

Tag Galaxy

Wikispaces Realtime Board

Voice Thread

Blogger ScribLink

Cue Prompter

WeVideo Tricider

VisuWords

Kizoa 

Kidblog

Slideshare  Socrative

Tagxedo

IssuuFormularios (e outros documentos) de Google Drive

Bubbl.us

SymbalooMáis recursos no blogue de Tim Rylands: ITC to inspire

 

 

Ferramentas eTwinnig complementarias ao TwinSpace:

 

Diario de proxecto: os profes poden usalo para relatar o progreso do proxecto.

Exemplos: Pek#3, ALC2H6OL, 5 star hotels

 

Tarxetas de proxecto: para comunicarse coa persoa do Servizo Nacional de Apoio que realiza o seguimento ao proxecto.

 

 

Exemplos de TwinSpace:

 

TwinSpace pouco organizado, dun proxecto con pouca colaboración.

 

TwinSpace ben organizado, dun proxecto con pouca colaboración.

 

TwinSpace ben organizado, dun proxecto con moita colaboración.

 

TwinSpace totalmente vacío. Úsanse unicamente ferramentas externas como Blogspot, Wikispaces, etc.

 

TwinSpace oculto. O contido só é visible para os usuarios rexistrados. Ver captura.

 

 

Tutoriais do SNA español:

 

Minititoriais: Como subir documentos, Como visualizar unha imaxe, etc.

 

Videotitoriais: Xestión do Desktop, Ferramentas do TwinSpace, etc.

 

 

Trucos HTML para utilizar no Desktop (perfil, foros, descrición dun proxecto, etc):

 

Salto de liña: <br>

 

Liña en branco: <br><br>

 

Negrita: Texto normal <b> Texto en negrita </b>

 

Cursiva: Texto normal <i> Texto en cursiva </i>

 

Cor: Texto normal <font color=red> Texto en vermello </font>

 

Ligazón: <a target="_blank" href="http://www.google.es"> Click aquí para ir a Google </a>

 

Imaxe: <img src="http://...(enderezo da imaxe)">


Combinación negrita, cor, ligazón, etc:

I am also interested in <b>cartoons</b> and <b>comic</b> creation.
<br><br>
<a target="_blank" href="http://embaixadaetwinning.blogspot.com/" >eTwinning Embassy in Galicia</a><br>
<b><font color=green>vence.edu@gmail.com</font> </b>

 

I am also interested in cartoons and comic creation.

eTwinning Embassy in Galicia
vence.edu@gmail.com

 

File archive


Folder Number of folders # of Documents  
Ficheiros 0 2
Showing 1 result.