Energie

Wiki

FrontPage

Das Projekt "Denk logisch, leb ökologisch"

 

 • Schreibt in eurer Muttersprache (im Blog) :
  • Was ist Energie ?
  • Welche Energiequellen gibt es ? - Erneubare Energiequellen und fossille Brennstoffe.
  • Wo wird sie benötigt  ?
 • Dann entsteht ein Wörterbuch mit wichtigsten Begriffen :)
 • Jede Gruppe soll ein Rätsel, ein Quiz oder ein Spiel auf Deutsch vorbereiten !         Dann versucht sie lösen :)
 • Man kann verschiedene Programme anwenden:
 1.   http://www.quizrevolution.com
 2.  

 3. http://www.proprofs.com/games/word-games/hangman/

Viel Spaß !

 

0 Attachments
202 Views
Blog
Ozónová diera

Ozón sa tvorí tak, že najprv musí ultrafialové žiarenie rozštiepiť dvojatómový kyslík. Ten potom vytvorí trojatómovú molekulu O3, známejšiu pod označením ozón. Táto reakcia pritom pohltí časť slnečného ultrafialového žiarenia. Iná časť slnečného žiarenia ozón znovu delí. Tieto chemické reakcie pomáhajú vyradiť väčšinu škodlivých ultrafialových lúčov. Vrchná ozónová vrstva tvorí pruh široký 25km. Keby sme dopravili všetko starosférický ozón na povrch našej planéty, tvoril by vrstvu hrubú asi 3mm. Krehká ozónová vrstva je naozaj vystavená značnému nebezpečenstvu. Na jar sa nad niektorými oblasťami našej planéty ztenšila. Podľa posledných výskumov je teraz ozónová diera 4krát väčšia ako územie Spojených štátov. A kto za to môže? Máme viac než presvedčivé dôkazy o tom, že hornej vrstve ozónu škodia najviac freóny a oxid dusný.

Energia

Energia je sila, teda veličina.

Energia nám má slúžiť.

Za energiu môžeme považovať obnoviteľné zdroje t.j. také,

ktoré budeme môcť používať vždy a opäť ich budeme môcť mať.

Su však aj také, ktoré sa minú za obdobie ľudstva napr. ropa,

uhlie a zemný plyn. Obnoviteľné zdroje sú drevo, voda, vzduch /

veterné mlyny/.

Ich dostupnosť je obmedzená, keď sa minú, nebudú sa dať obnoviť.

Energia sa môže využívať vo veľkých továrňach.

Ropa sa môže zužitkovať ako benzín, tiež ako prísada do liekov

a kozmetických krémov.

ENERGIA

Energia

 

Energia to siła napędowa Europy. Istotne jest zatem, by Unia Europejska podejmowała wielkie wyzwania energetyczne, przed którymi obecnie stoimy, tj. zmiana klimatu, coraz większe uzależnienie od importu, nacisk na zasoby energetyczne oraz dostęp do zrównoważonej, bezpiecznej energii

dla wszystkich użytkowników.

 

 

Nieodnawialne źródła energii!

Nieodnawialne źródła energii - to wszelkie źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim okresie. Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie zasobów. Ich przeciwieństwem są odnawialne źródła energii.

Źródłami nieodnawialnymi są przede wszystkim paliwa kopalne:

 • węgiel kamienny
 • węgiel brunatny
 • uran
 • torf
 • ropa naftowa
 • gaz ziemny

Nieodnawialne źródła energii pod postacią paliw kopalnych są podstawowym źródłem energii dla przemysłu, energetyki, transportu i gospodarstw domowych. W związku z alarmującymi doniesieniami na temat wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych wiele państw promuje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Odnawialne źródła energii

Najintensywniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest energia grawitacyjna wody. Pozostałe źródła odnawialne – energia słoneczna, energia wiatru, biomasy, biogazu, fal, pływów morskich, energia geotermalna i inne (energia cieplna oceanu, biomasa – m.in. drewno /w tym pelety, zrębki, wióry itp./, słoma, biogaz, biopaliwa), używane na mniejszą skalę. Aktualnie odnawialne źródła zaspokajają około 8% światowego zużycia energii, z czego energia wodna odpowiada za około 6,4%, a pozostałe źródła odnawialne za 1,6%.

Źródła energii

Źródła energii - nazywane inaczej nośnikami energii - dzieli się na:

 

 • nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj.: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski bitumiczne, pierwiastki promieniotwórcze (uran, tor i rad);

 

 • odnawialne, do których należy siła spadku wody, energia wiatru, energia słoneczna, energia wody morskiej (prądów, fal, pływów, różnic temperatury), energia geotermiczna i energia biomasy

 

Co to jest energia?

 

ENERGIA

 

 jest to fizyczna wielkość skalarna, służąca do opisu różnych procesów i rodzajów oddziaływania. Inaczej można by powiedzieć, że energia jest to zdolność

do wykonywania jakiejś pracy, której celem jest wywoływanie zmian w materii. A w moim rozumieniu energia jawi się jako swoiste „paliwo” do wykonywania zmian w otoczeniu.

Showing 7 results.