Globale Ökoprobleme - Allgemeines

Wiki

FrontPage

 

 

Globalne problemy ekologiczne Globale Ökoprobleme          global ecological problems

zanieczyszczenie powietrza              Luftverschmutzung                                     air pollution 
dziura ozonowa                                  Ozonloch                                                         ozone hole        
efekt cieplarniany                               Treibhauseffekt                                            greenhouse effect
zanieczyszczenie wód                       Wasserverschmutzung                              water pollution
zanieczyszczenie gleb                       Bodenverschmutzung                                 soil pollution
kłusownictwo                                      Wilddieberei                                                   poaching
wycinanie drzew                                 Abholzen von Bäumen                                 felling of trees

0 Attachments
142 Views

  • Comments
Luftverschmutzung- znečisťovanie ovzdušia
Ozonloch- ozónová diera
Treibhauseffekt- skleníkový efekt
Wasserverschmutzung- znečisťovanie vody
Bodenverschmutzung- znečisťovanie pôdy
Wilddieberei- pytliactvo
Abholzen von Bäumen- vyrúbovanie stromov

Die Klasse 9.c aus der Slowakei

Posted on 20/03/13 12:23.

Top Top