Pokusničíme

Blog
Blogs »
Náš tajný poklad

Poklad väčšinou zakopávajú na tajomných ostrovoch piráti alebo ľudia, ktorí ho nadobudli nie veľmi čestným spôsobom. My sme náš "poklad" nadobudli poctivo a úplne prirodzene - z našich domácností.
Zobrali sme si totiž rôzne druhy odpadu a vložili do starej ponožky. Ponožku sme si zvolili preto, lebo jednotlivé predmety sú v nej pekne pohromade a navyše môže cez ňu presakovať voda a vlhkosť z pôdy.To, že náš poklad nakoniec skončil pod zemou, súvisí s pokusom, ktorý by sme si radi overili. Chceme totiž zistiť, ktoré materiály sa v zemi po čase rozložia a ktoré nie.Keďže vieme, že sa to nestane zo dňa na deň, rozhodli sme sa, že náš poklad vykopeme až o niekoľko mesiacov, na konci školského roku. Čo sa za tú dobu rozloží a čo nie, sme rozhodovali pomerne dlho. Po vášnivej diskusii sme sa dohodli na nasledujúcom:
 

Úplne sa rozloží:
Vôbec sa nerozloží:
ohryzok, obväz, cukrík, rožok, zemiaková šupka, špajdľa, ceruzka, krieda, polystyrén, viacvrstvový obal z mlieka (TETRAPAK), papierová vreckovka, puzzle, látka
guma, orechová škrupina, kovový uzáver z fľaše, plastová lyžica, drevená korálka, kovový šrób, sklenená črepina, alobal, drôt, zatvárací špendlík, kožený remienok, korková zátka, plastový uzáver zo šampónu, špagát


Uvidíme, či bol náš odhad správny.

 

 

 

 

Keďže každý správny poklad má aj mapu, podľa ktorej ho môžeme znova nájsť a vykopať, zakreslili sme si aj my jeho presnú polohu. Táto časť pokusu bola veľmi dôležitá, a preto sme si dali na nej obzvlášť záležať.

 

 

 

 

 

 

Týmto pokusom by sme radi zistili, do akej miery ľudia škodia prírode, keď odhadzujú na zem odpadky a vytvárajú na okrajoch lesov čierne skládky.


  • Comments