Zkoumáme

Blog
Blogs »
Kde čo rastie

Náplňou vlastivedného učiva v 2. ročníku je spoznávanie Ilavy a jej najbližšieho okolia. Aby sme však spoznali naše mesto naozaj dobre, rozhodli sme sa, že ho budeme spoznávať pekne po poriadku. Od toho, čo poznáme najlepšie, až po to úplne neznáme. Začali sme teda od našej triedy a postupne prešli na školu a celý školský areál. Urobili sme si jeho náčrt a spoločne doň zakreslili a pomenovali všetky budovy, ktoré sa v ňom nachádzajú. Po dokreslení chodníkov a ciest nám krásne vystúpili trávnaté plochy, na ktorých sa nachádzajú stromy.

 
 
 
Potom sme sa vybrali na vychádzku zistiť presnú polohu jednotlivých stromov a ich vzdialenosť od objektov zakreslených na našich plánikoch. Aby sme si to trošku uľahčili, použili sme pri ich určovaní atlas rastlín. Všetky listnaté stromy sme zakresľovali pomocou kruhov, ihličnaté zas pomocou trojuholníkov. Do každého z geometrických tvarov sme napísali začiatočné písmeno z názvu každého stromu. Nakoľko areál školy je pomerne veľký, tvorba kompletného plániku nám trvala 2 vyučovacie hodiny.
 
 
 
 
 
 
Vyplnené plániky nám potom poslúžili ako predloha pre vytvorenie zmenšeného modelu našej školy.
 
 
 

Okrem baliaceho papiera sme použili aj  krabice od topánok ( na budovy) a nazbieraný prírodný materiál – listy a kamene (na stromy).  Stačilo dať opadané lístie v malých kytičkách usušiť a pomocou plastelíny pripevniť na okruhliaky, ktoré sme nazbierali popri Váhu. Takto jednoducho nám vznikli veľmi pekné listnaté stromy.
 
 
 
 
 
 
S výsledkom sme boli nadmieru spokojní. Keď sa totiž postavíte nad dokončený model areálu školy a upažíte ruky, máte pocit akoby ste sedeli v lietadle a pozerali sa z výšky na našu školu. Kto neverí, nech si to príde vyskúšať.
 
 
 
Previous

  • Comments