Zkoumáme

Blog
Blogs »
Ako dýchajú stromy?

Dýchanie je nevyhnutnou podmienkou života nielen človeka, ale aj rastlín. Dýchanie vyžaduje prítomnosť kyslíka. Kým človek ho prijíma nosovou alebo ústnou dutinou, do rastliny sa dostáva celým povrchom tela  - cez tzv. prieduchy. Ako taký prieduch vyzerá, sme sa dozvedeli pomocou jednoduchého pokusu:

 
Pomôcky:
list rastliny (použili sme rôzne druhy listov izbových rastlín), priehľadná lepiaca páska, mikroskop, podložné sklá, nožnice, bezfarebný lak na nechty
 
Pracovný postup :
  1. Spodnú časť listu (asi 1cm²) sme natreli bezfarebným lakom na nechty.
  2. Po zaschnutí laku sme prelepili túto plochu strednou časťou lepiacej pásky tak, aby jej konce ostali voľné.
  3. Voľnými koncami pásky sme opatrne stiahli vrstvu laku.
  4. Lepiacu pásku sme prilepili na podložné sklo tak, aby vrstva s lakom ostala vystretá.
  5. Získaný preparát sme dali pod mikroskop.
  6. Urobili sme nákres.
 

   

   

   

 
Aj keď sme nič podobné doteraz nerobili, s výsledkom nášho bádania sme boli nadmieru spokojní. Mnohé zo získaných preparátov boli veľmi podobné tým, ktorých fotografie sme našli na internetových stránkach.

 

   

 

  • Comments
Pěkný pokus, už jsem si dala do inspirace.

Posted on 24/01/13 09:06.

Top Top