Hledáme

Blog
Blogs »
Stopy zvierat

Dnes sme sa všetci premenili na malých detektívov. Vybavení lupami a materiálom na zaisťovanie stôp sme sa vybrali na neďaleké pole. Tam sme totiž prednedávnom spozorovali  v blízkosti osamelej skupinky líp a gaštanov množstvo zvieracích stôp. Úlohou dnešnej „výpravy“ bolo niektoré z nich zaistiť a určiť, ktoré zvieratá ich tam zanechali.

Postup bol veľmi jednoduchý. Každá dvojica mala lokalizovať aspoň jednu stopu, ktorú po nedávnom výdatnom daždi, zanechalo v mäkkom blate niektoré z lesných zvierat. V tomto období sa nielen končí ruja srnčej zveri, ale aj dozrievajú gaštany, ktoré im určite veľmi chutia. Takže ich pohyb v okolí týchto stromov je o niečo častejší ako inokedy.

Po podrobnom preskúmaní okolia si každý vybral jednu stopu, ktorá sa mu zdala najzreteľnejšia. Po odstránení drobných nečistôt sme si rozrobili práškovú sadru s vodou a vzniknutú hmotu naliali do stredu stopy.

 

   

  

  

  

  

  

 

Kým sme čakali na stuhnutie sadrového odliatku, venovali sme sa hľadaniu drobného hmyzu, ktorý žije v blízkosti stromov. Vďaka profesionálnemu vybaveniu sa nám podarilo nájsť celú kolóniu červeno-čiernych chrobákov, ktoré sa ukrývali v hlbších ryhách kôry alebo na kmeni tesne nad zemou. Ochotne nám zapózovali pred objektívom, dokonca im nevadilo ani zvedavé obzeranie pod lupou. Pomocou vzniknutých fotografií sme si mohli dodatočne vyhľadať, o aký hmyz presne ide. Dozvedeli  sme sa, že pre červené sfarbenie ich ľudia volajú ľudovo „električky“, ale ich odborný názov znie cifruša bezkrídla. Býva signálom toho, že strom (veľmi obľubuje lipu) má problémy napr. s napadnutím nejakou hubou a to spôsobuje vytekanie miazgy, ktorú vyhľadáva. Vyskytuje sa na tých miestach stromu, kde je poškodená kôra Sama cifruša však kôru stromov nepoškodzuje. Na jeseň sa sústreďuje tento hmyz do obrovských kolónií na slnečnej strane kmeňa a tam zvykne aj zimovať.

 

   

  

  

  

  

 

Záverečnou fázou celej našej pátracej akcie bude opatrné odstránenie zvyškov pôdy z odliatku a jeho jemné dočistenie. Teraz nám už zostáva len určiť, ktoré zvieratá ich tam zanechali.

 


  • Comments
Pozdravuji malé badatele a výzkumníky! Skvělá práce.

Posted on 25/10/12 17:16.

Top Top