Hledáme

Blog
Blogs »
Stromy poznania

Aj keď HLÁSKOVÝ STROM asi ťažko nájdete v nejakej náučnej literatúre, naše deti ho poznajú veľmi dobre. Vedia, že má tri hlavné konáre ( SAMOHLÁSKY, SPOLUHLÁSKY, DVOJHLÁSKY), ktoré sa ešte rozvetvujú na niekoľko menších ( DLHÉ a KRÁTKE, TVRDÉ, MÄKKÉ a OBOJAKÉ). Pracujú s ním takmer na každej hodine slovenského jazyka. Na jednotlivé konáre umiestňujú listy s písmenami podľa toho, do ktorej skupiny patria. O tom, že im to nerobí žiadne problémy, sa môžete presvedčiť na nasledujúcich fotografiách:

 

   

   

 

Rovnako pohotovo dokážu deti pracovať aj samostatne, kedy už hlásky netriedia,  ale  vymenúvajú a vpisujú na správne miesta.

 

   

 

Ani  hodina matematiky nie je o nič ukrátená. Pomocou ČÍSELNÉHO STROMU si zas opakujeme sčítanie a odčítanie do 20. Aj keď si ešte sem  –  tam pomôžeme  pri počítaní prstami, dokážeme sa prepracovať  pomerne rýchlo k správnym výsledkom. Aby to bolo trošku pestrejšie a napínavejšie, usporiadali sme súťaž O najrýchlejšieho počtára. Mohol ním byť len ten, kto pracoval nielen rýchlo, ale aj správne. Víťazov sme mali hneď dvoch, Rebeku a Vlaďku, ktoré sa  dopracovali k správnym výsledkom za rovnaký čas - 1 minútu a 44 sekúnd. Veľmi dobre sa viedlo aj tým, ktorí sa riadili heslom "dvakrát meraj a raz strihaj". Neboli síce najrýchlejší, ale ich príklady boli vypočítané bez jedinej chybičky. Preto si právom zaslúžili nielen označenie Super počtár, ale aj krásnu drevenú medailu.

 

   

   

 

Ak by si chceli urobiť aj vaši druháci súťaž v počítaní, nevyplnené "stromy poznania" sú vo fotogalérii.


  • Comments