Hledáme

Blog
Blogs »
Komu patria?

Po odstránení zvyškov pôdy z našich sádrových odliatkov sme získali verné kópie zvieracích kopýtok či tlapiek. Teraz musíme už len určiť, ktoré zvieratá ich tam zanechali. Zobrali sme si na pomoc encyklopédie aj internetové stránky, ale radi by sme si overili, či sme dospeli k správnym zisteniam. Skúste nám pomôcť. Vo fotogalérii je 13 najzreteľnejších odtlačkov zvieracích stôp. Viete, komu patria?


  • Comments