Hledáme

Blog
Blogs »
Záhadný deník

Možná byste ani nevěřili, co se dá najít v lesíku na Strážské hůrce!
Dnes nás čekaly naplánované úkoly z družinového stromového bádání: vybrat "naše" stromy na pozorování, vyfotit je, splnit úkoly v lese...
Soustředěná činnost v lesíku, zrovna jsme zkoumali nory, byla ale přerušena nálezem podivného, na první pohled starého, v ošuntělém igelitu zabaleného jakéhosi sešitu a záhadné plechovky.
„Tak a co s tím? Můžeme to rozbalit? Není to nebezpečné? Co v tom je? Přečteme si ten deník?" vzrušeně řešily děti jedno přes druhé. Tak jsme se mimo jiné dozvěděli, že kdysi se v tomto lese pohyboval tajemný agent „H" se svým šéfem „Š" a prozkoumávali okolí stejně tak jako dnes my.

Deník s plechovkou jsme uložili do školního trezoru. Deník nakopírujeme a děti se nemohou dočkat, jak se bude vše dále vyvíjet. Budeme dál tedy nad ním bádat a informovat i ostatní.

Děti nález tajuplného deníku a plechovky tak zaujal, že nechtěly jít z družiny domů. A nakonec se našel i ztracený klíč. "To je tedy dneska ale DEN!", zakončil svůj loudavý odchod jeden z nálezců!

Previous

  • Comments